Reklama
 
Blog | Michal Pitoňák

Belgie a dalších 16 států vyzývá EU k ochraně práv LGBTIQ+ lidí (nejen v Maďarsku), připojí se i Česko?

Belgie v úterý 22. června vydala společné prohlášení, ve kterém se spojila s dalšími 16 členskými státy EU a zastala se v něm práv a společenského postavení  Leseb, Gayů, Bisexuálních, Trans, Intersexuálních a Queer lidí v Evropě. Podle prvních písmen těchto označení lidí, kteří nejsou heterosexuální (L,G, B, Q) nebo jejichž genderová identita není shodná s pohlavím, které jim bylo určeno při narození (T, I) zde budu používat zkratku LGBTIQ+.

Zmíněná belgická iniciativa (můj překlad prohlášení je níže) je přímou reakcí na aktuální dění v Maďarsku, kde místní parlament přijal další z řady nových zákonů, která tentokrát pod záminkou „ochrany dětí či rodiny“ a „boje proti pedofilii“, zavádí jednoznačně diskriminační režim cenzury namířené proti LGBTIQ osobám a omezuje jejich právo na svobodu projevu. Nový zákon, který nápadně připomíná obdobný nechvalně známý ruský zákon, který v roce 2013 přijalo Rusko s cílem zamezit údajné „propagaci netradičních sexuálních vztahů“ a u nějž byl již prokázán negativní vliv na duševní zdraví a vzdělávání dětí (např. zde), již stihl podepsat i maďarský premiér Viktor Orbán. Nový maďarský zákon, podobně jako je tomu ve dnešním Rusku, tak  například zakazuje šíření jakýchkoliv informací o LGBTIQ lidech a jejich rozmanitosti osobám mladším 18 let a v důsledku své vágní povahy prakticky umožňuje zcela zamezit jakékoliv osvětě o LGBTIQ otázkách a informacích ve školách a cenzurovat též obsah v médiích. Tento zákon byl po celou dobu svého vytváření „zabalen do obálky“, ve které se jevil jako namířený čistě proti pedofilii, která je pochopitelně velmi silně společensky odsuzována. Jejím skutečným a zřejmým cílem je občanská společnost a LGBTIQ+ lidé (více o maďarském zákoně zde v anglickém článku psaném maďarskou kulturní antropoložkou Ritou Béres-Deák).

Není divu, že se proti zavádění takového zákona okamžitě vyslovila například nejsledovanější místní televize RLT Hungary, ale také skupina nakladatelství, která projevila pochybnosti o tom, zda bude nadále možné v Maďarsku nadále vydávat literární klasiky jako Shakespeara či Homéra. V atmosféře pohoršených reakcí z mnoha demokratických, zástupců občanské společnosti napříč celou Evropou, včetně té české se proto nyní Belgie proto společně s dalšími 16 členskými státy rozhodla apelovat na Evropskou komisi a žádat o reakci. Mezi těmito zeměmi ale doposud chybí Česko a je pro mě velkým zklamáním, že česká zahraniční politika, jinak známá svou snahou o ochranu lidských práv v jiných regionech, mlčí. Maďarská novela je ale zjevnou formou diskriminace a stigmatizace LGBTIQ osob přicházejí z vnitřku EU, přičemž dle signatářských zemí a mnoha organizací, které se doposud vyjádřily, jde jednoznačně o novelu porušují svobodu projevu, která je zakotvena a chráněna Evropskou ústavou – Chartou základních práv EU.

Sophie Wilmès, belgická místopředsedkyně vlády a ministryně zahraničních věcí, evropských záležitostí, zahraničního obchodu a federálních kulturních institucí ve svém prohlášení uvedla:

„Nová maďarská legislativa podkopává základní hodnoty Evropy, za kterou si stojíme. Belgie se okamžitě postavila do čela iniciativy a společně s našimi partnery z Beneluxu – tradičními zastánci práv LGBTIQ osob – dnes na Radě pro obecné záležitosti tuto otázku otevřela. Naše země se rovněž chopila iniciativy a vypracovala společné prohlášení, které je jasnou výzvou k reakci. Těší mě, že se k nám 16 členských států hodlalo připojit. Unie založená na hodnotách není volbou z jídelního lístku. Máme kolektivní odpovědnost za ochranu práv všech občanů EU, a proto máme povinnost vystoupit a zareagovat, když jsou tato práva a hodnoty podkopávány. Máme také povinnost říci našim partnerům, pokud jsme hluboce přesvědčeni, že se vydali špatnou cestou.“ (odkaz na originál)

Ve společném prohlášení se signatářské členské státy obracejí na Evropskou komisi – jakožto strážkyni smluv – s výzvou, aby využila všech nástrojů, které má k dispozici, k zajištění dodržování evropských právních předpisů, včetně možnosti obrátit se na Evropský soudní dvůr.

Prohlášení Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Irska, Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Španělska, Švédska, Lotyšska, Itálie, Řecka, Rakouska a Kypru (*)

Vyjadřujeme vážné znepokojení nad přijetím pozměňovacích návrhů maďarským parlamentem, které pod záminkou ochrany dětí diskriminují osoby LGBTIQ a porušují právo na svobodu projevu.

Tyto novely řady maďarských zákonů (zákon o ochraně dětí, zákon o podnikatelské reklamní činnosti, zákon o médiích, zákon o ochraně rodiny a zákon o veřejném vzdělávání) zavádějí zákaz „zobrazování a propagace genderové identity odlišné od pohlaví při narození, změny pohlaví a homosexuality“ pro osoby mladší 18 let.

Jedná se o flagrantní formu diskriminace na základě sexuální orientace, genderové identity a projevu, a proto si zasluhuje odsouzení. Inkluze, lidská důstojnost a rovnost jsou základními hodnotami naší Evropské unie a není možné tyto zásady ohrožovat.

Tyto novely rovněž porušují svobodu projevu tím, že omezují svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace bez zásahu veřejné moci, jak je zakotveno v Listině základních práv Evropské unie.

Stigmatizování LGBTIQ osob představuje jasné porušení jejich základního práva na důstojnost, jak je stanoveno v Listině EU a mezinárodním právu.

Kromě diskusí, které probíhají na Radě pro obecné záležitosti, naléhavě vyzýváme Evropskou komisi jako strážkyni Smluv, aby využila všech nástrojů, které má k dispozici, k zajištění plného dodržování práva EU, včetně předložení věci Soudnímu dvoru EU.

Zasazujeme se o ochranu práv všech občanů EU.

 

Informovat mladistvé a dospívající o LGBTIQ tématech je klíčové

K tomu, abychom věděli, že si děti již na prvním stupni základní školy mohou vzájemně nadávat a pokřikovat na sebe pojmy jako „bu*no“, „teplo*ši“ atd. nepotřebujeme být odborníci na problematiku. Netřeba asi ani příliš hlubokého vhledu do vzdělávacího systému, abychom věděli, že existují i vážnější formy homofobní šikany, nebo že sexuální výchova a témata související s sexualitou a LGBTIQ+ jsou ve školách prozatím pojímány jen velmi nekoncepčně a nesystematicky. Toto se tedy děje na školách, kde děti nedostávají třeba žádné informace o LGBTIQ lidech, kde jim učitelé a učitelky nevysvětlí základní pojmy, kde nepřispívají k vytváření prostředí, které by bylo více tolerantní, nebo lépe, které by akceptovalo a pomáhalo vysvětlovat jednoduchý fakt – že všichni lidé nejsou heterosexuální a to samozřejmě platí i pro děti vyrůstající v žákovských kolektivech.

Dále se nemusíme zabývat výzkumem sexuálního dospívání, abychom rozuměli tomu, že mladí dospívají sexuálně dlouho před 18. rokem a informace o tom co prožívají potřebují získávat velmi často dříve, časně a většinou z jiných zdrojů než od svých rodičů, na které se ani nemusejí chtít obracet. Tato situace platí pro všechny děti a mladistvé, nejen pro LGBTIQ+ mladé. Ti*ty, jenž ale nedospívají heterosexuálně, nebo ti jejichž biologické pohlaví se v průběhu dětství začne rozcházet s pociťovanou genderovou identitou těchto osob, ale takové informace potřebují zcela nutně, protože jsou klíčové pro jejich psychologický vývoj, v jehož rámci porozumí své neheterosexualitě, přijmou své pocity a dospějí v rámci vnitřního coming outu k sebepřijetí. Když se dále začnou pohybovat v prostředí, kde nejsou vnímáni*y jako nenormální, tak tam snáze svou jinakost odhalí, navážou autentické vztahy s druhými, přičemž svou sexuální nebo genderovou identitu nebudou mít potřebu před druhými nadále skrývat ve škole, v práci, v rámci svých rodin atd. LGBTIQ lidé vědí, pokud je druzí nepřijímají, vnímají prostředí, ve kterém žijí a z tohoto důvodu pak následující mapy vypadají jak vypadají. Maďarský zákon, který nikomu, ani osobám šířícím nenávist, nepomáhá, mnohým zřejmě ublíží, protože je typickou formou systémové stigmatizace a diskriminace. Takový zákon nemá v Evropské unii co dělat.

Víc podobných map najdete zde

Reklama